CORONA UPDATE 13 OKT

Nieuwe richtlijnen van het RIVM kunst en cultuur

Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars), zoals toneelspelers, dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden.

 • Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee)
 • Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Hierbij is het maximale aantal personen binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen.

Maatregelen in de danszaal bij Mind Connected:

 • Iedereen boven de 13 jaar is verplicht om voor en na de les een mondkapje te dragen in het gebouw.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten vóór aanvang van de les.
 • Bij binnenkomst desinfecteren we de handen.
 • Zorg dat je in dansoutfit naar de les komt want de kleedkamers zijn gesloten.
 • Ouders moeten buiten de danszaal blijven. Het is zelfs het allerbest om uw kind bij de voordeur van de dansschool te brengen en daar weer te halen. Op deze manier beperken we heel veel extra contact.
 • Kinderen tot 12 jaar mogen wel bij elkaar in de buurt dansen, maar houden afstand van de betreffende docent. Dit is niet verplicht via RIVM, maar omdat wij per uur verschillende leerlingen zien willen we het zekere voor het onzekere nemen en houden wij als docenten netjes van iedereen afstand.
 • Tieners tot 18 jaar mogen bij elkaar in de buurt dansen, maar houden 1,5e meter afstand van de docent.
 • Mensen uit één huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
 • 18+ blijft 1,5e meter afstand houden van elkaar en van de docent. Wij zorgen dat de groepen niet te groot worden zodat de 1,5e meter altijd gewaarborgd kan worden.
 • Zonder een proefles opgave en bevestiging kun je niet meedoen in de les. Iedereen die mee komt met een andere leerling dient een proefles formulier in te vullen zodat we zicht houden op het aantal mensen in de lessen.
 • Verder geldt nog steeds dat als je klachten hebt je thuis moet blijven. Dit voor ieders veiligheid.
 • Wij proberen zoveel mogelijk te ventileren in de danszalen. De ventilatiesystemen die aanwezig zijn in sommige zalen zijn goedgekeurd. In de andere zalen zullen we de deuren af en toe open gooien en ramen open zetten indien mogelijk.